EkoChatka                                       Baza nr 2
Gospodarstwo ekoturystyczne      EkoChatka sklep           
Facebook

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wśród Polaków szeroko pojętego
„zdrowego sposobu życia” poprzez promowanie i utrwalanie wśród
nich postaw pro – zdrowotnych i pro – ekologicznych takich
jak:

1) maksymalne wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w gospodarstwach domowych oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych mających na celu uzyskanie oszczędności w zużyciu prądu wytworzonego metodą tradycyjną oraz wody i gazu
2) korzystanie z produktów spożywczych wytworzonych w gospodarstwach ekologicznych
3) zaprzestanie spożywania schemizowanych, wysoko przetworzonych i genetycznie zmodyfikowanych produktów spożywczych
4) regularna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, aktywne formy wypoczynku w kontakcie z przyrodą oraz niekonwencjonalne służące zdrowiu formy spędzania wolnego czasu
5) stosowanie zasad recyclingu w gospodarstwach domowych
6) pielęgnowanie lokalnych i regionalnych tradycji służących poprawie jakości życia i ochronie przyrody
6) rozbudzanie zainteresowań pro – ekologicznych i pro - zdrowotnych
7) podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wskazywanie na ekonomiczną
opłacalność wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

l) współpracę z ośrodkami naukowymi i wynalazcami zajmującymi się badaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej
2) współpracę z producentami i dystrybutorami urządzeń służącymi do wykorzystania energii odnawialnej oraz producentami urządzeń technicznych służącymi do redukcji zużycia prądu wytworzonego metodą tradycyjną oraz wody i gazu
3) współpracę i wspieranie rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne oraz wytwarzających żywność metodami naturalnymi
4) współpracę z dystrybutorami zdrowej żywności
5) organizację imprez masowych, prowadzenie szkoleń, kursów, odczytów, prelekcji, sympozjów, konkursów, kółek zainteresowań, konsultacji, wystaw, prezentacji i doradztwa pro – ekologicznego i pro - zdrowotnego wśród dorosłych i dzieci
6) prowadzenie kampanii w Internecie oraz przy wykorzystaniu nośników reklamowych wielkopowierzchniowych i gazet
7) uczestnictwo w imprezach masowych, szkoleniach, wykładach, kursach, odczytach, prelekcjach, sympozjach, konkursach, wystawach organizowanych przez inne podmioty jeżeli cele tych podmiotów są zbieżne z celami Stowarzyszenia
8) ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia i reprezentowanie
tych interesów na zewnątrz,
9) współpracę z organizacjami o podobnym zakresie działania,
10) współdziałanie z władzami administracyjnymi, instytucjami, organizacjami oraz występowanie do wyżej wymienionych podmiotów z wnioskami, postulatami i petycjami

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Błędowej Tyczyńskiej.


Wśród członków założycieli są rolnicy produkujący ekologiczną żywnośc, ekolodzy, wykładowcy naukowi, znawcy a nawet eksperci OZE, osoby preferujące zdrowy styl życia. Jednym z członków założycieli jest Jerzy Zięba.

Wszystkich zainteresowanych tematem i rozwojem Stowarzyszenia, zapraszamy do współpracy.

Linki zewnętrzne nawiązujące do tematyki, jaka zajmuje się Stowarzyszenie "Zdrowe Życie"
Spotkanie z folklorem Zioła w kulturze ludowej: https://www.youtube.com/watch?v=eIkVvwljW_8&feature=youtu.be
Jeden z odcinków mówiących o ziołolecznictwie i zdrowym zyciu w którym ekspertem jest Stefania Korżawska: https://www.youtube.com/watch?v=gEBi901_RVk
Zdrowe żywienie według Jerzego Zieby: https://www.youtube.com/watch?v=WJvVW70l0bA
Rolnik w Polsce jest przestępcą: http://protestrolnikow.pl/wp-tv-polski-rolnik-nielegalny-film/
Kreator stron www - przetestuj!